logo we have the choice

When the world needs us to sit together, listen and connect

Circles – We have the choice werkt kleinschalig aan een positieve verandering op grote schaal.  Met onze Cirkel-methodieken creëren we rimpelingen in het water die niet te stoppen zijn en continu uitdeinen. Ze creëren een draagvlak voor een menswaardige, liefdevolle en vreedzame toekomst. Ons actieterrein strekt zich uit over de hele wereld.

Deze missie vertaalt zich in 4 doelstellingen die onderling verbonden zijn.

 • Psycho-emotioneel:
  Mensen ondersteunen om stil te staan bij moeilijke tot traumatiserende situaties en de heftige emoties die er mee gepaard gaan (gelinkt aan rouw, trauma, …) te doorvoelen, betekenis te geven en te overstijgen. Een veilig kader creëren waarin het mogelijk is om moeilijke emoties uit te drukken en te verwerken. Het slachtoffergevoel te overstijgen en terug menselijke waardigheid, het vermogen tot sociaal contact, veerkracht en autonomie te herwinnen.
 • Sociaal-interpersoonlijk
  ruimtes van vertrouwen creëren waarin het mogelijk is een open en positieve dialoog te voeren vanuit het hart. Een dialoog die luisterend, inclusief en verbindend is, en zo de tendens tot verharding, polarisering, fragmentering, uitsluiting en vereenzaming ontkracht. Dit betekent ook dat moeilijk deelbare verhalen kunnen gedeeld worden om op verhaal te komen en dat ook stemmen die al lang niet gehoord of weggeduwd zijn aan bod komen.
 • Maatschappelijk-spiritueel
  stimuleren van een nieuwe bewustwording van wat we als mens kunnen betekenen in dit bestaan en het actief voeden van een cultuur van verstilling en verbindende multi-culturele dialoog. Dit uit zich oa. in community building en verbindende rituelen over de verschillen en culturen heen. Rituelen waarin ieder in het samenzijn kan ervaren hoe hij of zij een deel is van en kan bijdragen aan een respectvolle multiculturele samenleving. Op deze manier de polarisering van ‘wij’ versus ‘zij’ en ‘slachtoffer’ versus ‘dader’ overstijgen en de angst voor wie anders is ontkrachten.
 • Educatief-ervaringsgericht leren
  Een brede groep van mensen vertrouwd maken met de kwaliteit van de ontmoeting in de Cirkels van “We have the choice” door ze actief bij te wonen en/of de skills en attitude te leren om ze zelf te kunnen faciliteren. Het is een kunst en kunde om een veilig kader voor samenzijn en open dialoog te creëren waarbij ieder in de groep:

  • in vertrouwen kan luisteren met open hart en spreken van mens tot mens
  • z’n emoties kan doorvoelen, betekenis geven en overstijgen
  • wordt aangemoedigd om uit te stijgen boven elk slachtofferschap
  • zich zo gehoord voelt dat weerstand een plaats krijgt en conflict geneutraliseerd wordt
  • ervaart hoe de eigen kwaliteit van aanwezigheid ook anderen kan stimuleren om als bewust en verantwoordelijk mens te leven