logo we have the choice

When the world needs us to sit together, listen and connect

Missie

In een samenleving waar vervreemding, verharding en polarisatie sterk aanwezig zijn, willen we een cultuur van respect, inclusie en maatschappelijk engagement versterken door authentieke ontmoeting in Cirkel te faciliteren. 

We have the choice wil meebouwen aan het individueel en maatschappelijk welzijn door ruimte voor dialoog te creëren, collectief trauma te helen in mensen en gemeenschappen, machteloosheid om te buigen in kracht en mensen van hart tot hart te verbinden. Zo verliest verharding, onverdraagzaamheid en extremisme aan voedingsbodem en dragen we bij aan het voorkomen van radicalisering.

Door met open hart te luisteren naar elkaar en door te communiceren van mens tot mens – los van onze rollen – kan bewustwording en gemeenschapsvorming groeien. Dit maakt het mogelijk om ons te bevrijden van opgelegde opinies en dogma’s en om authentieke en sociaal verantwoorde keuzes te maken. Onze groei als mens impliceert het herstel van het vermogen om aanwezig te zijn hier en nu en actief zeggenschap te kunnen opnemen over ons eigen leven.

We zijn niet machteloos zolang we onszelf en anderen niet laten reduceren tot slachtoffers. We hebben steeds de keuze. Of we laten ons voortdrijven op frustratie, angst en haat of we proberen uit liefde voor het leven, onszelf en elkaar de macht over ons eigen authentieke leven terug in handen te nemen.

Lees meer

We hebben de keuze

De keuze is eigenlijk simpel.
Of we stappen in de neerwaartse spiraal van geweld die geweld oproept.
Of in de opwaartse spiraal van geweld die liefde ontketent.
Liefde die alles overstijgt.

Het volstaat te herinneren waar we vandaan komen
en waar we terug naar toe bewegen.
Ons te ontdoen van alle vormen waarmee we ons identificeren.

En dan voelen we
waar het eigenlijk om draait.
De aarde draait om z’n as.
Een mensenleven draait om liefde.
Liefde die licht en schaduw omarmt.

Daar begint het, en daar houdt het op.

geschreven op 9 april 2016 door Kristin Verellen,
levensgezel en zielsverwant van Johan Van Steen,
overleden bij de aanslag in Metro Maalbeek in Brussel
op 22 maart 2016

Doelgroep

Cirkels zijn er voor iedereen.

Op belangrijke momenten van vieren, herdenken en overgang, plannen we Cirkels. Ze vinden plaats zowel in de beslotenheid van groepen – in sociale organisaties, scholen, verenigingen of bedrijven – als in de publieke ruimte waar we stimuleren tot sociale bewustwording. Iedereen die zich aangesproken voelt, kan deelnemen aan een Open Cirkel. Deelnemen aan een besloten Cirkel, kan op uitnodiging.

Cirkels zijn er voor wie geraakt is door een traumatiserende situatie.

Een Cirkel biedt ruimte voor het verwerken van het onverwerkte. Iedereen die op één of andere manier geraakt is door een traumatiserende situatie (van crisis, terreur, geweld, ramp, radicalisering, uitsluiting, verlies … ) die een impact heeft op een groep van mensen of gemeenschap en een zinvolle manier zoekt om er mee om te gaan.

Cirkels zijn er voor groepen in situaties waar verharding dreigt.

Bijzondere aandacht gaat naar die groepen die het niet makkelijk hebben en een makkelijk doelwit zijn als het gaat over polarisering en verharding, zoals bijvoorbeeld multiculturele jongerengroepen of vluchtelingen. We werken hiervoor samen met organisaties en scholen die openstaan voor onze aanpak.

Cirkels bieden een veilige ruimte.

Om in een Cirkel de veiligheid te creëren waarin authentieke ontmoeting van mens tot mens mogelijk is, besteedt We have the choice veel aandacht aan het bewaken van haar waarden en beschermen van de grenzen van alle deelnemers en medewerkers, met extra zorgzaamheid naar jonge en kwetsbare personen. Lees hier meer over ons integriteitsbeleid.