Stien: ‘Als mens heb je maar één hart. Waaraan ga je het geven? Aan meer haat of aan meer liefde en verbondenheid? Het valt me op dat de getroffenen er vaak voor kiezen de liefde voor de persoon die ze verloren op een bepaalde manier verder te zetten.’

De verbinding maken tussen leven en dood; wat staat ons in de weg om dat te doen?

Kristin: Onze angsten, onder meer. We hebben het toch zo moeilijk met onze vergankelijkheid. We duwen die voortdurend van ons weg. We doen alsof we het leven en ons geluk kunnen verzegelen. Tot we geconfronteerd worden met een gebeurtenis die ons veilige bestaan helemaal door elkaar schudt en ons uit onze comfortzone rukt. Dan worden we plots heel kwetsbaar. Zulke momenten zijn kansen om zowel de dood als het leven te omhelzen.’

In de Randkrant van November 2016 vertellen Kristin Verellen en Stien Michiels over de Cirkels.

U kunt het artikel hier lezen en downloaden