logo we have the choice

When the world needs us to sit together, listen and connect

Missie

In een wereld waar verharding, polarisering en extreem geweld leiden tot traumatiserende situaties, willen we bouwen aan een cultuur van inclusief samenzijn en dialoog die helend werkt en waaruit nieuwe verbondenheid, levenskracht, zingeving en solidair engagement kan ontstaan.

Door met open hart te luisteren naar onszelf en naar elkaar en door te communiceren van mens tot mens – los van onze rollen – kan bewustwording en gemeenschapsvorming groeien. Dit maakt het mogelijk om ons te bevrijden van opgelegde opinies en dogma’s en om authentieke en sociaal verantwoorde keuzes te maken. Zowel onze groei als mens als het helen van trauma impliceert het herstel van het vermogen om aanwezig te zijn in het hier en nu en het herstel van actieve zeggenschap over het eigen leven.

We zijn niet machteloos zolang we ons en anderen niet laten uitsluiten en reduceren tot slachtoffers. We hebben steeds de keuze. Of we laten ons voortdrijven op frustratie, angst en haat of we proberen uit liefde voor het leven, onszelf en elkaar de macht over ons eigen authentieke leven terug in handen te nemen.

Lees meer

We hebben de keuze

De keuze is eigenlijk simpel.
Of we stappen in de neerwaartse spiraal van geweld die geweld oproept.
Of in de opwaartse spiraal van geweld die liefde ontketent.
Liefde die alles overstijgt.

Het volstaat te herinneren waar we vandaan komen
en waar we terug naar toe bewegen.
Ons te ontdoen van alle vormen waarmee we ons identificeren.

En dan voelen we
waar het eigenlijk om draait.
De aarde draait om z’n as.
Een mensenleven draait om liefde.
Liefde die licht en schaduw omarmt.

Daar begint het, en daar houdt het op.

geschreven op 9 april 2016 door Kristin Verellen,
levensgezel en zielsverwant van Johan Van Steen,
overleden bij de aanslag in Metro Maalbeek in Brussel
op 22 maart 2016

Doelgroep

Iedereen die op één of andere manier geraakt is door een traumatiserende situatie (van crisis, terreur, geweld, ramp, radicalisering, uitsluiting, verlies … ) die een impact heeft op een groep van mensen of gemeenschap en een zinvolle manier zoekt om er mee om te gaan.

Bijzondere aandacht gaat naar die groepen die het niet makkelijk hebben en een makkelijk doelwit zijn als het gaat over polarisering en verharding, zoals bijvoorbeeld jongeren, of de moslimgemeenschap.

De Cirkels bieden een veilige ontmoetingsplek waar mensen die veelal naast elkaar leven hun stem kunnen laten horen en elkaar van mens tot mens kunnen ontmoeten.